Navigace

Obsah

Zprávy

Volné pracovní pozice v MŠ

Hledáme paní učitelku s pedagogickým vzděláním na překrývání učitelek a pozici asistentky do logopedické třídy. Úvazek zkrácený: 4 hod. asistent + 2 hodiny učitelka MŠ. Nástup od 1.9.2019

Hledáme kvalifikovanou chůvu do třídy s dvouletými a tříletými dětmi. Úvazek zkrácený: 4 hod. denně na 1 rok.
Nástup od 1.9.2019

Zájemci zasílejte své životopisy na e-mail MŠ: mskoll@seznam.cz do 22.5.2019, následně proběhne výběrové řízení a budete vyrozuměni. Děkujeme. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor:

Informace k prázdninovém provozu

Prázdninový provoz v naší MŠ se hradí zvlášť a to částkou 18 Kč/den formou hotovosti, kterou složíte první den nástupu + stravné (Školní jídelna MŠ Smetanova), formou složenky, kterou uhradíte před nástupem a první den nástupu doložíte doklad o uhrazení.
celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:

Upozornění pro rodiče o poslední platbě školného ve šk. roce 2018/2019

Vážení rodiče,
na začátku května jste obdrželi poslední složenku na školné v tomto šk. roce.
Prosíme nejpozději do 15.5.2019 ji uhraďte. Pokud platbu provádíte trvalým příkazem, nejpozději do 31.5.2019 tento příkaz zrušte.
Školné za měsíc červen Vám bude automaticky uhrazeno jistinou, kterou jste zaplatili na začátku školního roku.
Děkujeme. celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v naší MŠ na Husově nám. dne 6.5.2019 od 8:00 do 15:00 hod. Těšíme se na Vás. Kolektiv MŠ celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor:

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Husovo nám. bude probíhat 15.5.2019 od 8:00 do 17:00 hod.
K zápisu se dostaví dítě se zákonným zástupcem, který si musí přinést: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte + očkovací průkaz dítěte, doplňující dokumenty (např.: doporučení SPC, PPP do logopedické třídy, rozhodnutí či doporučení o odkladu školní docházky), číslo bankovního účtu zákonného zástupce.
Kritéria přijímání dětí do MŠ k nahlédnutí viz. dokumenty.
celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor:

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2019/20 na částku 400,-Kč/měsíčně. NOVĚ od 1.9.2017 je bezúplatné vzdělávání i pro děti s odkladem školní docházky. Bližší informace viz. Dokumenty MŠ- Školní řád. celý text

ostatní | 6. 9. 2018 | Autor:

Poděkování za pomoc

Děkujeme všem rodičům za jakoukoli pomoc (dobrovolné příspěvky, sponzorské dary, atd.) naší MŠ. Kolektiv MŠ. celý text

ostatní | 6. 9. 2018 | Autor: