Navigace

Obsah

Informace k Distančnímu vzdělávání v MŠ

Typ: ostatní
Informace k Distančnímu vzdělávání v MŠ

 

Vážení rodiče,

v souladu s ustanoveními § 184 a školského zákona:

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Distanční vzdělávání budou zajišťovat pedagogové MŠ v každé třídě.

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání (prosíme o potvrzení zaslaného emailu). Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.

Každý týden budou zasílány na emailovou adresu zákonných zástupců úkoly, aktivity, inspirace, pracovní listy, které prosím vytiskněte, děti je pokud možno samostatně vypracují a po skončení opatření a nástupu do MŠ odevzdají paní učitelce ve třídě. Pokud nemá zákonný zástupce možnost dítěti úkol vytisknout, po telefonické domluvě si jej může vyzvednout v MŠ.

Dětem, které nemají povinnou předškolní docházku, budou také posílat paní učitelky náměty na zábavné činnosti pro děti, ale je na zákonných zástupcích, zda je s dětmi budou plnit, či ne. U dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, je plnění úkolů povinné.

Z důvodu uzavření MŠ bude adekvátně vrácena částka za školné.

Děkujeme a přejeme strávené dny s dětmi v pohodě a zdraví.

Za kolektiv MŠ Musilová Dagmar

V Prostějově 5.3.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

· věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

· podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

· zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

· dbejte na pravidelný režim;

· podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

· zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);

· s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;

· společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

· využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

· povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.

 

 


Vytvořeno: 10. 3. 2021
Poslední aktualizace: 16. 6. 2021 10:26
Autor: