Navigace

Obsah

Mateřská škola Husovo náměstí

Mateřská škola Husovo nám. 94 Prostějov , je umístěna v okrajové části města Prostějov – východ. Je to velmi klidná část města, plná zeleně , se zástavbou převážně rodinných domků.

Celé Husovo náměstí prošlo celkovou rekonstrukcí veřejných sítí, vozovky, chodníků, revitalizací zeleně. Změnila se i struktura obyvatelstva. Staré, polorozpadlé domky jsou zrekonstruovány a obydlují je většinou mladé rodiny s malými dětmi.

Více informací o školce...

 

Aktuality

27.05.2019

Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu ze dne 15.5.2019 do MŠ Husova pro školní rok 2019/2020. Najdete v příloze tohoto odkazu, prosím rozklikněte.

Detail

02.05.2019

Informace k prázdninovém provozu

Prázdninový provoz v naší MŠ se hradí zvlášť a to částkou 18 Kč/den formou hotovosti, kterou složíte první den nástupu + stravné (Školní jídelna MŠ Smetanova), formou složenky, kterou uhradíte před nástupem a první den nástupu doložíte doklad o uhrazení.

Detail

02.05.2019

Upozornění pro rodiče o poslední platbě školného ve šk. roce 2018/2019

Vážení rodiče, na začátku května jste obdrželi poslední složenku na školné v tomto šk. roce. Prosíme nejpozději do 15.5.2019 ji uhraďte. Pokud platbu provádíte trvalým příkazem, nejpozději do 31.5.2019 tento příkaz zrušte. Školné za měsíc červen Vám bude automaticky uhrazeno jistinou, kterou jste zaplatili na začátku školního roku. Děkujeme.

Detail

06.09.2018

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2019/20 na částku 400,-Kč/měsíčně. NOVĚ od 1.9.2017 je bezúplatné vzdělávání i pro děti s odkladem školní docházky. Bližší informace viz. Dokumenty MŠ- Školní řád.

Detail

06.09.2018

Poděkování za pomoc

Děkujeme všem rodičům za jakoukoli pomoc (dobrovolné příspěvky, sponzorské dary, atd.) naší MŠ. Kolektiv MŠ.

Detail

Informace

Provoz mateřské školy:
6:15 – 16:30 hod.

Zřizovatel školy:
MÚ Prostějov

Adresa MŠ:
Husovo nám. 94, Prostějov

Tel. číslo MŠ:
582 345 270, 731 424 161

E-mail MŠ:
mskoll@seznam.cz

Ředitel ZŠ a MŠ Kollárova 4:
RNDr. Josef Hrachovec

Zástupce ředitele pro předškolní výchovu:
Dagmar Musilová

Počet pedagogických pracovníků: 8

Počet provozních pracovníků: 5

Počet dětí pro šk. rok 2018/2019: 100

Celkem tříd: 4