Navigace

Obsah

JablíčkaJablíčka

Třída Jablíček se nachází ve spodním patře druhé budovy. Šatna je vybavena nástěnkami s informacemi pro rodiče a pracemi dětí. Tato třída je zaměřena na děti vyžadující speciální logopedickou intervenci. Dětem s narušenou komunikační schopností se věnuje logoped v pravidelných individuálních sezeních. Počet dětí je proto v této třídě snížen, velká většina dětí je s odkladem školní docházky. Naše třída je vybavena a uzpůsobena věkovým možnostem, schopnostem a individuálním potřebám dětí.