Navigace

Obsah

JablíčkaJablíčka

Třída Jablíček se nachází ve spodním patře druhé budovy. Šatna je vybavena nástěnkami s informacemi pro rodiče a pracemi dětí. Tato třída je zaměřena na děti vyžadující speciální logopedickou intervenci. Dětem s narušenou komunikační schopností se věnuje učitelka logopedie v pravidelných individuálních sezeních. Počet dětí je proto v této třídě snížen. Naše třída je vybavena a uzpůsobena věkovým možnostem, schopnostem a individuálním potřebám dětí.