Navigace

Obsah

Logopedie

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o rozšířené nabídce služeb v naší mateřské škole. Jedná se o poskytování logopedické péče přímo na půdě MŠ, paní logopedkou  Mgr. Pavlínou Všetičkovou.

Pro děti s narušenou komunikační schopností je zřízena třída s nižším počtem dětí, ve které je dětem poskytnuta nadstandardní logopedická péče s nadstandartními pomůckami, v průběhu celého dne. Rodičům tímto odpadá mnohdy nemalá starost s hledáním logopedické ordinace mimo MŠ. Logopedická péče je koordinovaná společně se speciálně pedagogickým centrem, které poskytuje metodické vedení.

Logopedie probíhá jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Logopedka pracuje s každým dítětem individuálně v logopedické herně. Děti mají vlastní složku, se kterou také pracují s rodiči doma. Logopedka pravidelně komunikuje s rodiči a po předem dohodnuté schůzce se s nimi domluví na možném postupu zdokonalování komunikační schopnosti jejich dětí.

Souběžne v dopoledních hodinách vrámci třídy probíhá program skupinové logopedické péče pod vedením třídní učitelky Mgr. Květy Navrátilové formou hravých činností, kterými podporujeme rozvoj komunikačních schopností, slovní zásoby, fonematického sluchu, rozvoj zrakové percepce, grafomotorických schopností, atd. Všechny činnosti vychází z ŠVP "Tajemství naší staré lípy".